Visuotinis bendruomenės narių susirinkimas

„Naujosios šiaurinės Pilaitės“ bendruomenė, kodas 300127367, buveinė registruota adresu Varnės g. 55, Vilnius, valdybos iniciatyva ir sprendimu, 2020 m. gegužės 13 d. (trečiadienį) 19.00 val. šaukia visuotinį bendruomenės narių susirinkimą. Atsižvelgiant į 2020-03-14 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimą Nr. 207 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“, susirinkimas vyks nuotoliniu būdu bendruomenės nariams pateikiant klausimus ir balsuojant elektroniniu būdu. Bendruomenės vadovas įpareigojamas pateikti informaciją el. paštu bendruomenės nariams darbotvarkės klausimais per 2 (dvi) dienas nuo šio pranešimo.

DARBOTVARKĖ:
1. 2019 finansinių metų veiklos ataskaitos tvirtinimas;
2. Ankstesniuose susirinkimuose patvirtintų veiklos krypčių, nuveiktų darbų pristatymas:
• Šalutinių gatvių plėtra;
• Varnės gatvės neasfaltuotos atkarpos užbaigimas ir sujungimas su Pilaite per J. Bretkūno ir/ar Zujūnų g.;
• Miesto kanalizacijos atvedimas;
• Viešojo transporto paleidimas Varnės g.;
• Viešojo saugumo didinimas (vaizdo kamerų įrengimas Varnės g. ir prijungimas prie policijos);
• Rekreacinės zonos vystymas (žaliosios zonos detalus projektas, pėsčiųjų-dviračių takas iki Pilaitės, žaidimų - krepšinio/tinklinio aikštelės, esamos žaidimo aikštelės ir šalia esančio tako link Karaliaučiaus gatvės priežiūra ir pan.);
• Kultūrinių-pramoginių renginių organizavimas.
3. Dėl valdybos įgaliojimų pratęsimo iki sekančio visuotinio narių susirinkimo.