Šalutinių gatvių plėtra

By rokas, 22 Balandis, 2018

Bendruomenė kviečia šalutinių gatvių gyventojus pasinaudoti Vilniaus miesto savivaldybės programa 50 ir 50 (https://www.vilnius.lt/50ir50/). Tai – savivaldybės skiriamas finansavimas, kai gyventojai kartu su Vilniaus miesto savivaldybe per pusę moka už savo kiemo, kelių, apšvietimo ar kitų viešų erdvių infrastruktūros atliktus darbus. Prieš dalyvaujant programoje gyventojai turi savo lėšomis parengti techninį projektą ir gauti statybos leidimą.

Nuo ko pradėti:
1. Sutarti su kaimynais, kad pasidalinsite šalutinės gatvės projektavimo ir įrengimo išlaidomis (reikiama suma gali siekti 2-4 tūkst. eurų namų ūkiui);
2. Pasirašyti keitinimų protokolą ir išsirinkti savo šalutinės gatvės atstovą;
3. Kreiptis į bendruomenės valdybą ir sutarti dėl reikiamos pagalbos projekto metu - teikti paraišką, išsirinkti projektuotojus, parengti techninį projektą, gauti statybos leidimą ir pan.

Svarbu: gyventojams pageidaujant, bendruomenė gali dalį reikiamų veiksmų programai inicijuoti savo vardu.

Bendruomenės finansinė parama gyventojams, nusprendusiemss dalyvauti šioje programoje:

Remiantis 2017-05-11 d. visuotino asociacijos narių susirinkimo nutarimu, kiekvienam asociacijos nariui, įnešusiam į bendruomenės sąskaitą kaip nario įnašą bent 200 Eur, yra skiriama 200 Eur savo šalutinės gatvės projektavimui ir asfaltavimui. Asociacijos nariui projektavimo ir asfaltavimo išlaidos yra kompensuojamos pateikus šiuos dokumentus:

1. Projektavimo paslaugų ir/arba asfaltavimo darbų sutartį, kuriame užsakovu yra nurodytas asociacijos narys;
2. Paslaugų ir/arba darbų sutarties įvykdymą patvirtinantis dokumentas;
3. Apmokėjimą už paslaugų ir/arba darbų sutartį patvirtinantis dokumentas;
4. Asociacijos nario prašymas kompensuoti projektavimo ir asfaltavimo išlaidas, kuriame yra nurodyta asociacijos nario asmeninė banko sąskaita, į kurią turi būti pervesta kompensuojama suma.

Asociacijos narys turi teisę sudengti nario įnašų įsiskolinimą ar būsimus nario įnašų mokėjimus kompensuojama suma ar jos dalimi.

Skiriama kompensuojama suma šalutinės gatvės ar jos atkarpos projektavimui ir asfaltavimui yra vienetinė ir vienkartinė. Asociacijos narys gali teikti tik vieną prašymą savo šalutinės gatvės projektavimo ir asfaltavimo išlaidoms kompensuoti. Išlaidos nekompensuojamos buvusiems ar būsimiems asociacijos nariams, nepriklausomai nuo jų anksčiau ar vėliau įneštų nario įnašų sumos. Asociacijos narys turi tenkinti visuotino asociacijos narių susirinkimo nutarime nurodytą reikalavimą nario įnašo sumai projektavimo paslaugų ir/arba asfaltavimo darbų sutarties sudarymo dieną.