Kaip tapti nariu

By rokas, 2 Balandis, 2019

Norintys stoti į bendruomenę turi pateikti prašymą bendruomenės valdybai (prašymo forma pateikta žemiau, bendruomenės valdybos el.p. adresas: valdyba@siaurinepilaite.lt). Stojamojo mokesčio neturime, bet renkame metinę įmoką, lygią 50 Eur/metus. Atsižvelgiant į tai, kad bendruomenei jau daugiau kaip 15 metų ir jos nariai yra įmokėję skirtingas sumas, visuotiniu narių susirinkimu esame sutarę, kad metinį mokestį moka bendruomenės nariai, kurių bendra nario įmokų, tikslinių įnašų ir skirtos paramos suma nesiekia 1361 Eur. Pasiekus šią sumą bendruomenės narys turi teisę nebemokėti nario mokesčio.

Renkamos lėšos naudojamos tik bendruomenės poreikiams - išsikeltų tikslų pasiekimui. Svarbiausi nuveikti darbai šių lėšų pagalba - lauko elektros inžinerinių tinklų techninis projektas, gatvių vertikalieji planai tinklams kloti, kelio nužymėjimo darbai pagal pateiktą projektą, Varnės gatvės atkarpų nuo J. Bretkūno g. iki Smalinės g., ir nuo Zujūnų g. iki Pakarvių g. techniniai projektai, želdynų teritorijos tarp Varnės ir Karaliaučiaus g. ir miesto nuotekų tinklų bendruomenės teritorijoje projektiniai pasiūlymai.

Visuotinis narių susirinkimas renkasi bent kartą metuose - patvirtinti finansinės atskaitomybės dokumentus, aptarti nuveiktus ir planuojamus darbus.

Mūsų rekvizitai nario įmokų ir kitiems mokėjimams:
- Lėšų gavėjas - "Naujosios šiaurinės Pilaitės" bendruomenė
- Juridinio asmens kodas - 300127367
- Atsiskaitomosios sąsk. numeris - LT147300010091316962

Prisegtukas Dydis
Prašymo forma (7.25 KB) 7.25 KB