Teritorija

Sukūrė rokas, 2nd Rugpjūtis 2021

VARNĖS GATVĖ

Varnės gatvė yra C2 (C = aptarnaujanti gatvė) kategorijos gatvė, jungianti Vilniaus miesto Pilaitės seniūniją su Vilniaus rajono Zujūnų kaimu.
Gatvės ilgis: apie 1,6 km,

2014-2015-aisiais "Naujosios šiaurinės Pilaitės" bendruomenė savo lėšomis parengė Varnės gatvės atkarpos nuo J. Bretkūno gatvės iki Smalinės gatvės susisiekimo komunikacijų ir jų inžinerinių tinklų projektą. Statybos leidimas buvo gautas 2015 m. rugpjūčio 26 d. Lietuvos automobilių ir kelių direkcijai skyrus tikslinį finansavimą, šis projektas buvo įgyvendintas 2016-2017-aisiais metais. Tuo pačiu metu, Vilniaus miesto savivaldybės iniciatyva, gatvės atkarpa nuo Smalinės gatvės iki Zujūnų kaimo buvo asfaltuota šaltos regeneracijos būdu.

2018-2019-aisiais bendruomenė savo lėšomis parengė likusios neasfaltuotos Varnės gatvės atkarpos nuo Zujūnų gatvės iki Pakarvių gatvės susisiekimo komunikacijų ir jų inžinerinių tinklų projektą ir gavo statybos leidimą. 2021-aisiais metais buvo pabaigti Varnės gatvės asfaltavimo darbai, taip pat pakloti pėsčiųjų šaligatviai ir susodinti medeliai palei gatvę.

ŠALUTINĖS GATVĖS

Bendruomenės teritorijoje yra šios D2 (D = pagalbinė gatvė) kategorijos gatvės - Labguvos, Ragainės, Saldenės, Šarkuvos, Tarpučių, Toravos ir Vėluvos. Šių gatvių danga - žvyrkelis. Šalutinių gatvių gyventojai gali dalyvuauti Vilniaus miesto savivaldybės programoje 50 ir 50 (https://www.vilnius.lt/50ir50/). Tai – savivaldybės skiriamas finansavimas, kai gyventojai kartu su Vilniaus miesto savivaldybe per pusę moka už savo kiemo, kelių, apšvietimo ar kitų viešų erdvių infrastruktūros atliktus darbus. Prieš dalyvaujant programoje gyventojai turi savo lėšomis parengti techninį projektą ir gauti statybos leidimą. Bendruomenė remia gyventojus, nusprendusius dalyvauti šioje programoje.

Pačių gyventojų iniciatyva 2017-aisiais buvo asfaltuota Labguvos gatvė ir Vėluvos akligatvis. Šiuo metu bendruomenė rengia Labguvos, Mielkiemio, Ragainės, Saldenės, Šarkuvos, Tarpučių ir Vėluvos gatvių susisiekimo komunikacijų ir inžinerinių tinklų projektą ir siekia gauti statybos leidimą. Su projektiniais pasiūlymais galima susipažinti čia: https://vilnius.lt/wp-content/uploads/2021/02/19_07-00-PP_BYLA_NUASMENI…. Projektavimo darbus planuojama pabaigti 2023-aisiai metais.

ELEKTRA

Bendruomenės lėšomis šiaurinės Pilaitės rajono gyvenamųjų namų kvartalui buvo padarytas lauko elektros inžinerinių tinklų techninis projektas, gatvių vertikalieji planai tinklams kloti, atlikti kelio nužymėjimo darbai pagal pateiktą projektą.

2008-aisiais šioje teritorijoje buvo išvedžioti elektros skirstomieji tinklai. Gyventojai, turintys statybos leidimą, dėl prijungimo prie elektros skirstomųjų tinklų turi kreiptis į ESO.

VANDENTIEKIS IR NUOTEKOS

2013-aisiais Vilniaus m. savivaldybė ir UAB "Vilniaus vandenys" žadėjo vandentiekį ir nuotekas įgyvendinti 2014-2020 m. Deja, įgyvendinta šiais terminais nebus. Nauji terminai yra nežinomi.

ŠIAURINĖS PILAITĖS PARKAS

Pilaitės mikrorajono šiaurinės dalies gyvenamųjų namų (daugiaaukščių ir mažaaukščių) kvartalas yra suprojektuotas Vilniaus miesto savivaldybės ir apima 200 ha teritoriją. Pagal detalųjį planą Šiaurinės Pilaitės parkas apima apie 50 ha teritorijos ir nuosavybės teise priklauso Vilniaus miesto savivaldybei.
Projektuotojai numatė, kad Šiaurinės Pilaitės parkas bus skirtas artimiausių Šiaurinės Pilaitės ir Naujosios Pilaitės gyventojų, taip pat nedideliu atstumu nutolusių Centrinės Pilaitės gyventojų poilsiui ir rekreaciniams poreikiams.PĖSČIŲJŲ TAKAS

2013-aisiais Vilniaus miesto meras A. Zuokas pritarė bendruomenės siūlymui plėtoti želdynų teritoriją ties Karaliaučiaus ir Varnės gatvėmis, pritaikant pėsčiųjų susisiekimui, poilsiui ir sportui. Vilniaus miesto savivaldybė nutiesė pėsčiųjų taką, pratęsiant Ragainės g. iki Karaliaučiaus g.VAIKŲ ŽAIDIMO AIKŠTELĖ

Bendruomenės prašymu 2013-aisiais Vilniaus miesto savivaldybė šiaurinės Pilaitės parko teritorijoje įrengė vaikų žaidimo aikštelę, kurioje rado prieglobstį gausus iki šiol po laukus ir dulkėtą žvyrkelį bėgiojusių vaikų būrys. Kadangi šiaurinės Pilaitės kvartalas yra nutolęs nuo centrinės Pilaitės dalies, vaikai neturėjo galimybių pasinaudoti Pilaitėje esančia socialine infrastruktūra. Dabar parkas tapo traukos centru, čia vaikams yra saugu ir sveika.

LAUKO TRENIRUOKLIAI

2014 m. iš Socialinės apsaugos ministerijos skirtų Vietos bendruomenių savivaldos programai lėšų šalia žaidimų aikštelės buvo įrengti lauko treniruokliai. Dėkojame Pilaitės seniūnijai už projekto įgyvendinimą. Džiaugiamės, kad nuo šiol šiaurinės Pilaitės tiek jaunimas, tiek ir vyresnio amžiaus žmonės turės daugiau galimybių sveikatintis ir sportuoti.

Šiaurinės Pilaitės bendruomenė savo lėšomis ir laiko sąnaudomis nuolat tvarko parko teritoriją aplink žaidimų aikštelę, prižiūri infrastruktūrą.


Šiaurinės Pilaitės gyventojams parkas tapo ir susibūrimų ir švenčių šventimo vieta. Čia švenčiamos Užgavėnės, Joninės, pradedama ir užbaigiama talka.Siekiame vystyti Šiaurinės Pilaitės parką, pritaikant jį sporto ir sveikatinimo veiklai, viešųjų renginių organizavimui ir šventimui, pritaikant bendruomenių poreikiams. Palaikome tvarią Pilaitės seniūnijos plėtrą, manome, kad viešąsias erdves galima vystyti darniai, tokiu būdu gerinant aplinkos kokybę ir socialinę infrastruktūrą ir nutolusiose nuo miesto centro teritorijose.