Visuotinis bendruomenės narių susirinkimas

„Naujosios šiaurinės Pilaitės“ bendruomenė, kodas 300127367, buveinė registruota adresu Varnės g. 55, Vilnius, valdybos iniciatyva ir sprendimu, 2021 m. balandžio 29 d. (ketvirtadienį) 18.30 val. šaukia visuotinį bendruomenės narių susirinkimą. Atsižvelgiant į 2020-11-04 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimą Nr. 1226 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“, susirinkimas vyks nuotoliniu būdu.

DARBOTVARKĖ:
1. 2020 finansinių metų veiklos ataskaitos tvirtinimas;
2. Naujos valdybos 5 (penkerių) metų laikotarpiui rinkimai;
3. Ankstesniuose susirinkimuose patvirtintų veiklos krypčių, nuveiktų darbų pristatymas:
• Šalutinių gatvių plėtra;
• Varnės gatvės neasfaltuotos atkarpos užbaigimas ir sujungimas su Pilaite per J. Bretkūno ir/ar Zujūnų g.;
• Miesto kanalizacijos atvedimas;
• Viešojo transporto paleidimas Varnės g.;
• Viešojo saugumo didinimas (vaizdo kamerų įrengimas Varnės g. ir prijungimas prie policijos);
• Rekreacinės zonos vystymas (žaliosios zonos detalus projektas, pėsčiųjų-dviračių takas iki Pilaitės, žaidimų - krepšinio/tinklinio aikštelės, esamos žaidimo aikštelės ir šalia esančio tako link Karaliaučiaus gatvės priežiūra ir pan.);
• Kultūrinių-pramoginių renginių organizavimas.
4. Kiti klausimai.