Visuotinis bendruomenės narių susirinkimas

By rokas, 13 Balandis, 2022

„Naujosios šiaurinės Pilaitės“ bendruomenė, kodas 300127367, buveinė registruota adresu Varnės g. 55, Vilnius, valdybos iniciatyva ir sprendimu, 2022 m. balandžio 28 d. (ketvirtadienį) 18.30 val. šaukia visuotinį bendruomenės narių susirinkimą. Susirinkimas vyks šalia vaikų žaidimų aikštelės, želdynų teritorijoje tarp Varnės ir Karaliaučiaus g., Vilniuje.

DARBOTVARKĖ:

1. 2021 finansinių metų bendruomenės veiklos ataskaitos tvirtinimas;
2. Naujų bendruomenės įstatų tvirtinimas ir įgaliojimų suteikimas pasirašyti naują įstatų redakciją;
3. Ankstesniuose susirinkimuose patvirtintų veiklos krypčių, nuveiktų darbų pristatymas:
• Šalutinių gatvių asfaltavimas;
• Miesto kanalizacijos atvedimas;
• Viešojo transporto paleidimas Varnės g.;
• Varnės parko vystymas.
4. Kiti klausimai.