Visuotinis bendruomenės narių susirinkimas

Sukūrė nk, 29th Spalis 2012

Valdybos sprendimu, norėčiau visus „Naujosios šiaurinės Pilaitės“ bendruomenės narius pakviesti į visuotinį susirinkimą, kuris vyks 2012 m. lapkričio 15 d., 19:00 pas Liudmilą Savicką (Varnės g. 74, Vilnius). Svarstysime tikrai svarbius strateginius klausimus, todėl norėčiau visų paprašyti ateiti ir sudalyvauti.
Susirinkimo darbotvarkė:

 1. Bendruomenės prezidentės pristatymas;
 2. „Naujosios šiaurinės Pilaitės“ bendruomenės veiklos krypčių pristatymas ir tvirtinimas.
  Valdyba siūlo visuotiniam susirinkimui pritarti šioms Naujosios šiaurinės Pilaitės“ bendruomenės veiklos kryptims:
  1. Kelio tiesimo klausimai;
  2. Finansiniai-teisiniai santykiai su ne bendruomenės nariais;
  3. Naujų narių pritraukimas į „Naujosios šiaurinės Pilaitės“ bendruomenę;
  4. Klausimai, susiję su bendruomenės narių rekreacine-kultūrine veikla ir tam reikalingu infrastruktūros vystymu (renginių organizavimas, poilsio ir žaidimo aikštelių vystymas ir pan.).

  Prašome bendruomenės narių teikti siūlymus ir pildyti galimas veiklos kryptis.

 3. Nario mokesčio suspendavimas;
  Nario mokestis visuotinio susirinkimo sprendimu buvo suspenduotas iki 2013 m. Valdyba siūlo susirinkimui suspenduoti nario mokesčio mokėjimą dar vieneriems kalendoriniams 2013 metams.
 4. Revizoriaus rinkimai/tvirtinimas;
  Prašome siūlyti kandidatūras.
 5. Valdybos veiklos auditas už laikotarpį nuo 2012 m. birželio 26 d. iki 2012 m. spalio 4 d.:
  1. Veiklos auditas – sprendimai, pasirašytos sutartys ir t.t.;
  2. Finansinis auditas – išlaidos bendruomenės veiklai.
  3. Darbo grupės sudarymas/tvirtinimas.
   Pagal Įstatus Visuotiniu narių susirinkimu Valdyba renkama 5 metų laikotarpiui. Buvusi Valdyba buvo išrinkta nuo 2005 m. birželio 26 d. iki 2010 m. birželio 26 d., o vėliau veikė formaliai be įgaliojimų. Todėl reikia įvertinti Valdybos veiklos auditą už laikotarpį nuo 2012 m. birželio 26 d. iki 2012 m. spalio 4 d. ir pateikti išvadas tvirtinti Visuotiniam bendruomenės susirinkimui.
 6. Darbo grupės kelio tiesimo klausimams sudarymas/tvirtinimas;
  Atsižvelgiant į tai, kad kelio tiesimo klausimas apima daugelį aspektų (projektavimo, teisinį, finansinį), tikslinga sudaryti iš Valdybos ir bendruomenės narių darbo grupę.
  Prašome siūlyti galimus kandidatus.
 7. Darbo grupės finansiniams – teisiniams klausimams spręsti su ne bendrijos nariais sudarymas/tvirtinimas;
  Tikslinga sudaryti darbo grupę iš Valdybos ir bendruomenės narių, siekiant kartu su teisininkais išanalizuoti galimybes išsireikalauti iš ne bendruomenės narių, prisijungusių prie elektros tinklų, bendruomenės išlaidų elektros įvedimui į kvartalą (projekto parengimas, žemės darbai) dalies kompensavimo; taip pat išanalizuoti galimybes išsireikalauti iš ne bendruomenės narių kompensacijas dėl numatomų/galimų bendruomenės išlaidų, susijusių su kvartalo kelių infrastruktūros vystymu.
  Prašome siūlyti galimus kandidatus.
 8. Aptarti galimas žaidimų aikštelės vietas ir asmenis, atsakingus už vietos parinkimą;
  Atsižvelgiant į tai, kad aplink „Naujosios šiaurinės Pilaitės“ bendruomenės gyvenamųjų namų teritoriją numatyta net keletas žaliųjų teritorijų - želdynų, „Naujosios šiaurinės Pilaitės“ bendruomenė prašo Vilniaus miesto savivaldybės Miesto plėtros departamento ir Pilaitės seniūnijos parinkti, dalyvaujant „Naujosios šiaurinės Pilaitės“ bendruomenei, kelias gyventojams priimtiniausias žaidimų aikštelių įrengimo vietas aplink šiaurinės Pilaitės teritoriją numatytuose žaliosiose teritorijose.
 9. Pėsčiųjų - dviračių takas iki Pilaitės (nuo Ragainės g. per žalią teritoriją (slėnį) iki Karaliaučiaus g.).
  2011 m. spalio 4 d. įvykusio susirinkimo metu buvo nutarta kreiptis į Savivaldybės archyvą dėl privačių sklypų ribų nustatymo, nes kyla neaiškumų dėl pėsčiųjų tako įrengimo vietos. Pagal 2012 m. lapkričio 12 d. kadastrinius žemėlapius, numatomame pėsčiųjų - dviračių tako ruože nėra privačių sklypų, todėl nebūtų kliūčių vykdyti žemės darbus ir nutiesti taką.
 10. Bendruomenės narių pasiūlyti kiti klausimai.

Laukiame jūsų pasiūlymų, klausimų ir aktyvaus dalyvavimo susirinkime,
Neringa