VISUOTINIS BENDRUOMENĖS NARIŲ SUSIRINKIMAS

Pranešame, kad „Naujosios šiaurinės Pilaitės“ bendruomenė, kodas 300127367, buveinė registruota adresu Varnės g. 55, Vilnius (toliau – Bendruomenė), valdybos iniciatyva ir sprendimu, 2014 m. gruodžio 17 d. (trečiadienį) 19.00 val. šaukia visuotinį bendruomenės narių susirinkimą. Susirinkimas vyks adresu Varnės g. 74, Vilnius.
Susirinkimo darbotvarkė:

1. „Naujosios šiaurinės Pilaitės“ bendruomenės prezidento ir naujų bendruomenės narių pristatymas.
2. Projekto „Varnės gatvės atkarpos nuo Smalinės gatvės iki Bretkūno gatvės“ aptarimas.
3. Projekto „Varnės gatvės atkarpos nuo Smalinės gatvės iki Bretkūno gatvės“ įgyvendinimo perspektyvos ir galimybės.
4. Papildomų konsultacijų poreikis dėl Projekto „Varnės gatvės atkarpos nuo Smalinės gatvės iki Bretkūno gatvės“ finansavimo šaltinių, įgyvendinimo ir jo tolesnės plėtros.