VISUOTINIS BENDRUOMENĖS NARIŲ SUSIRINKIMAS

Sukūrė neringa, 2nd Birželis 2015

Pranešame, kad „Naujosios šiaurinės Pilaitės“ bendruomenė, kodas 300127367, buveinė registruota adresu Varnės g. 55, Vilnius (toliau – Bendruomenė), valdybos iniciatyva ir sprendimu, 2015 m. liepos 2 d. (ketvirtadienį) 19.00 val. šaukia visuotinį bendruomenės narių susirinkimą. Susirinkimas vyks adresu Varnės g. 74, Vilnius.
Susirinkimo darbotvarkė:

1. „Naujosios šiaurinės Pilaitės“ bendruomenės viceprezidentės pristatymas.
2. „Naujosios šiaurinės Pilaitės“ bendruomenės 2014 metų finansinių metų asociacijos veiklos ataskaitos tvirtinimas.
3. Projekto „Varnės gatvės atkarpos nuo Smalinės gatvės iki Bretkūno gatvės“ aptarimas, jo įgyvendinimas ir finansiniai klausimai.
4. Nario mokesčio suspendavimo klausimai.
5. Kiti klausimai (teisiniai klausimai su ne bendruomenės nariais dėl patirtų išlaidų infrastruktūrai; nario mokestis).