Visuotinis bendruomenės narių susirinkimas

By rokas, 8 Vasaris, 2018

„Naujosios šiaurinės Pilaitės“ bendruomenė, kodas 300127367, buveinė registruota adresu Varnės g. 55, Vilnius, valdybos iniciatyva ir sprendimu, 2018 m. kovo 1 d. (ketvirtadienį) 19.00 val. šaukia visuotinį bendruomenės narių susirinkimą. Susirinkimas vyks adresu Varnės g. 74, Vilnius.

DARBOTVARKĖ:
1. 2017 finansinių metų veiklos ataskaitos tvirtinimas;
2. Praėjusiame susirinkime patvirtintų veiklos krypčių, nuveiktų darbų pristatymas:
- Šalutinių gatvių plėtra;
- Varnės gatvės neasfaltuotos atkarpos užbaigimas ir sujungimas su Pilaite per J. Bretkūno ir/ar Zujūnų g.;
- Miesto kanalizacijos atvedimas;
- Viešojo transporto paleidimas Varnės g.;
- Viešojo saugumo didinimas (vaizdo kamerų įrengimas Varnės g. ir prijungimas prie policijos);
- Rekreacinės zonos vystymas (žaliosios zonos detalus projektas, pėsčiųjų-dviračių takas iki Pilaitės, žaidimų - krepšinio/tinklinio aikštelės, esamos žaidimo aikštelės ir šalia esančio tako link Karaliaučiaus gatvės priežiūra ir pan.);
- Asfaltuotų atkarpų priežiūra ir valymas, papildomas apželdinimas;
- Kultūrinių-pramoginių renginių organizavimas.
3. Darbo grupės bendruomenės įstatų keitimui sukūrimas;
4. Valdybos įgaliojimų pratęsimas iki sekančio visuotinio narių susirinkimo ir naujų kandidatūrų į valdybos narius siūlymas;
5. Dėl Varnės gatvės (nuo J. Bretkūno iki Zujūnų g. sankryžų) susisiekimo komunikacijų ir jų inžinerinių tinklų projektavimo ir įgaliojimų suteikimas pasirašyti projektavimo ir kitas su šiuo sprendimu susijusias sutartis;
6. Dėl parko (~10,0 ha ploto želdynų teritorijos, esančios tarp Varnės ir Karaliaučiaus g. ) projektavimo ir įgaliojimų suteikimas pasirašyti projektavimo ir kitas su šiuo sprendimu susijusias sutartis;
7. Kiti klausimai.