Visuotinis bendruomenės narių susirinkimas

Sukūrė rokas, 5th Kovas 2019

„Naujosios šiaurinės Pilaitės“ bendruomenė, kodas 300127367, buveinė registruota adresu Varnės g. 55, Vilnius, valdybos iniciatyva ir sprendimu, 2019 m. kovo 27 d. (trečiadienį) 19.00 val. šaukia visuotinį bendruomenės narių susirinkimą. Susirinkimas vyks adresu Varnės g. 74, Vilnius.

DARBOTVARKĖ:
1. 2018 finansinių metų veiklos ataskaitos tvirtinimas;
2. Ankstesniuose susirinkimuose patvirtintų veiklos krypčių, nuveiktų darbų pristatymas:
• Šalutinių gatvių plėtra;
• Varnės gatvės neasfaltuotos atkarpos užbaigimas ir sujungimas su Pilaite per J. Bretkūno ir/ar Zujūnų g.;
• Miesto kanalizacijos atvedimas;
• Viešojo transporto paleidimas Varnės g.;
• Viešojo saugumo didinimas (vaizdo kamerų įrengimas Varnės g. ir prijungimas prie policijos);
• Rekreacinės zonos vystymas (žaliosios zonos detalus projektas, pėsčiųjų-dviračių takas iki Pilaitės, žaidimų - krepšinio/tinklinio aikštelės, esamos žaidimo aikštelės ir šalia esančio tako link Karaliaučiaus gatvės priežiūra ir pan.);
• Asfaltuotų atkarpų priežiūra ir valymas, papildomas apželdinimas;
• Kultūrinių-pramoginių renginių organizavimas.
3. Dėl valdybos įgaliojimų pratęsimo iki sekančio visuotinio narių susirinkimo;
4. Dėl bendruomenės nario mokesčio pakeitimo;
5. Dėl skirstomųjų buitinių nuotekų tinklų Varnės ir aplinkinių gatvių ribose prijungimo prie UAB „Vilniaus vandenys“ centralizuotos nuotekų infrastruktūros pagal UAB „Vilniaus vandenys“ infrastruktūros plėtros objektų reitingavimo metodiką ir nustatytą tvarką;
6. Dėl įgaliojimų suteikimo bendruomenės vadovui Rokui Raliui, asm. k. ***, bendruomenės vardu atlikti šiuos veiksmus:
• Sudaryti, pasirašyti, UAB „Vilniaus vandenys“ pateikti, atsiimti paraišką dėl prisijungimo prie infrastruktūros ir sutarčių sudarymo bei sudaryti, pasirašyti, UAB „Vilniaus vandenys“ pateikti, atsiimti visus reikalingus minėtos paraiškos priedus, įskaitant minėtų dokumentų papildymus, pakeitimus.
• Sudaryti, pasirašyti, UAB „Vilniaus vandenys“ pateikti, atsiimti geriamojo vandens tiekimo ir (ar) nuotekų tvarkymo infrastruktūros objektų statybos sutartį, įskaitant šios sutarties priedus, papildymus, pakeitimus.
• Gauti geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sutarties šabloną (įskaitant priedus).
• UAB „Vilniaus vandenys“ pateikti sutikimus dėl atstovaujamųjų asmens duomenų tvarkymo tiesioginės rinkodaros tikslais.
• Sumokėti bendruomenės narių perduotą užstatą į UAB „Vilniaus vandenys“ banko sąskaitą pagal UAB „Vilniaus vandenys“ infrastruktūros plėtros objektų reitingavimo metodiką ir geriamojo vandens tiekimo ir (ar) nuotekų tvarkymo infrastruktūros objektų statybos sutartį, taip pat iš UAB „Vilniaus vandenys“ atgauti (susigrąžinti) sumokėtą užstatą, kai užstatas gali būti grąžinamas į atstovo banko sąskaitą pagal infrastruktūros plėtros objektų reitingavimo metodiką ir geriamojo vandens tiekimo ir (ar) nuotekų tvarkymo infrastruktūros objektų statybos sutartį.
• Atšaukti visus šio sprendimo pagrindu pateiktus prašymus ir kitus dokumentus.
• Atlikti visus kitus su aukščiau minėtais pavedimais susijusius veiksmus, kurie būtini atstovaujant bendruomenę.
7. Kiti klausimai