2012 m. gruodžio 4 d. vyks visuotinis bendruomenės narių susirinkimas

2012 m. gruodžio 4 d., 19:00 pas Liudmilą Savicką (Varnės g. 74, Vilnius) vyks bendruomenės susirinkimas. Kadangi lapkričio 15 d. susirinkime nepavyko surinkti kvorumo, svarstysime tuos pačius darbotvarkės klausimus:
1. „Naujosios šiaurinės Pilaitės“bendruomenės veiklos krypčių pristatymas ir tvirtinimas.
2. Nario mokesčio suspendavimas;
3. Revizoriaus rinkimai/tvirtinimas;
4. Valdybos veiklos auditas už laikotarpįnuo 2010 m. birželio 26 d. iki 2012 m. spalio 4 d..
5. Darbo grupės kelio tiesimo klausimams sudarymas/tvirtinimas;

Visuotinis bendruomenės narių susirinkimas

Valdybos sprendimu, norėčiau visus „Naujosios šiaurinės Pilaitės“ bendruomenės narius pakviesti į visuotinį susirinkimą, kuris vyks 2012 m. lapkričio 15 d., 19:00 pas Liudmilą Savicką (Varnės g. 74, Vilnius). Svarstysime tikrai svarbius strateginius klausimus, todėl norėčiau visų paprašyti ateiti ir sudalyvauti.
Susirinkimo darbotvarkė:

  1. Bendruomenės prezidentės pristatymas;
  2. „Naujosios šiaurinės Pilaitės“ bendruomenės veiklos krypčių pristatymas ir tvirtinimas.

Susirinkimas ir talka

Na ką atėjo pavasaris, laikas pasitvarkyt. Renkamės į talką balandžio 28 d. 11.00 val. Su savimi turėti 2 gerai dirbančias rankas, šiukšlių maišus ir norą padirbėti.

Susirinkimas įvyks gegužės 3 d. 19.00 val.
Šio susirinkimo dienotvarkė:
1.Metinė ataskaita.
2.Naujos valdybos rinkimai.

Gerbiamieji, turit mėnesį pasvarstyti, gal kas norit savo noru 5 metus padirbėti dėl bendrijos, o taip pat ką norite matyti valdyboje.

Susirinkimas spalio 4 d.

Informacija atnaujinta 2011 spalio 23 d. (Pridėta susirinkimo ataskaita ir raštas valstybės institucijoms dėl Varnės gatvės.)

Spalio 4 dieną 19:00 val. įvyks susirinkimas. Labai tikimės, kad pasibaigus atostogoms tikrai visi susirinksime. Kaip visada, kiekvienas bendrijos narys galės per susirinkimą pateikti klausimą. Balsuosim ar įtraukti į susirinkimo dienotvarkę.

Numatoma susirinkimo dienotvarkė:

Susirinkimas birželio 2 d.

Mieli bendruomenės nariai,

Birželio 2 d. 19 val. Varnės gatvėje kviečiamas visuotinis bendruomenės susirinkimas. Darbotvarkėje:
1. Piniginė ataskaita už metus.
2. Projektuotojo rinkimai.
3. Pėsčiųjų tako tiesimas.
Ir jūsų iškelti klausimai.

Prašome dalyvauti, nes yra daug svarbios informacijos iš bendruomenės tarybos vizito savivaldybėje. Taip pat bus svarstomos bendruomenės lėšų investicijos.