Visuotinis bendruomenės narių susirinkimas

Valdybos sprendimu, norėčiau visus „Naujosios šiaurinės Pilaitės“ bendruomenės narius pakviesti į visuotinį susirinkimą, kuris vyks 2012 m. lapkričio 15 d., 19:00 pas Liudmilą Savicką (Varnės g. 74, Vilnius). Svarstysime tikrai svarbius strateginius klausimus, todėl norėčiau visų paprašyti ateiti ir sudalyvauti.
Susirinkimo darbotvarkė:

  1. Bendruomenės prezidentės pristatymas;
  2. „Naujosios šiaurinės Pilaitės“ bendruomenės veiklos krypčių pristatymas ir tvirtinimas.

Susirinkimas ir talka

Na ką atėjo pavasaris, laikas pasitvarkyt. Renkamės į talką balandžio 28 d. 11.00 val. Su savimi turėti 2 gerai dirbančias rankas, šiukšlių maišus ir norą padirbėti.

Susirinkimas įvyks gegužės 3 d. 19.00 val.
Šio susirinkimo dienotvarkė:
1.Metinė ataskaita.
2.Naujos valdybos rinkimai.

Gerbiamieji, turit mėnesį pasvarstyti, gal kas norit savo noru 5 metus padirbėti dėl bendrijos, o taip pat ką norite matyti valdyboje.

Susirinkimas spalio 4 d.

Informacija atnaujinta 2011 spalio 23 d. (Pridėta susirinkimo ataskaita ir raštas valstybės institucijoms dėl Varnės gatvės.)

Spalio 4 dieną 19:00 val. įvyks susirinkimas. Labai tikimės, kad pasibaigus atostogoms tikrai visi susirinksime. Kaip visada, kiekvienas bendrijos narys galės per susirinkimą pateikti klausimą. Balsuosim ar įtraukti į susirinkimo dienotvarkę.

Numatoma susirinkimo dienotvarkė:

Susirinkimas birželio 2 d.

Mieli bendruomenės nariai,

Birželio 2 d. 19 val. Varnės gatvėje kviečiamas visuotinis bendruomenės susirinkimas. Darbotvarkėje:
1. Piniginė ataskaita už metus.
2. Projektuotojo rinkimai.
3. Pėsčiųjų tako tiesimas.
Ir jūsų iškelti klausimai.

Prašome dalyvauti, nes yra daug svarbios informacijos iš bendruomenės tarybos vizito savivaldybėje. Taip pat bus svarstomos bendruomenės lėšų investicijos.

Inžinerinių tinklų bei gatvių techninio projektuotojų pasirinkimas (atnaujinta)

Gerb. bendrijos nariai,

Turime gavę tris inžinerinių tinklų bei gatvių techninio projekto parengimo pasiūlymus. Visus juos
galite matyti žemiau prisegtuose failuose. Valdyba laukia Jūsų minčių ir pasvarstymų.

Atnaujinta 2011 sausio 14. Projektavimo įmonė „Mažasis atriumas“ buvo kažko neįtraukusi į pasiūlymą. Dabar įdėtas atnaujintas.

Susirinkimas (2009 spalio 15 d.)

Spalio 15 d. (ketvirtadienis) 19:00 Varnės gatvėje įvyks bendrijos susirinkimas.

Šį kartą susirinkimas vyks ne taip kaip visada. Pagal įstatus mes galime susirinkimo dienotvarkę sukurti susirinkimo metu. Kiekvienas bendrijos narys galės pateikti savo klausimus ir bendrijos nariai nuspręs ar jis vertas išsamesnio nagrinėjimo. Mielieji, turit daugiau kaip mėnesį pagalvoti apie ką norėsite diskutuoti per susirinkimą.

Būtų gerai, kad susirinktumėte visi.

Tarybos valdyba

Talka ir susirinkimas

Balandžio 25 d. (šeštadienį) kviečiame į talką. Po jos — piknikas. Dalyvaujantys su savimi atsineša: didelius šiukšlių maišus, pjūklus ir užkandžius piknikui. Talkos pradžia 11:00.

Balandžio 28 d. (antradienį) 19:00 kviečiamas bendruomenės susirinkimas. Darbotvarkės klausimai:

  1. Dėl kelių greideravimo bendrijos lėšomis tais atvejais, kai seniūnija neatsiunčia greiderio.
  2. Saldenės gatvės tiesimas už bendrijos lėšas.