VISUOTINIS BENDRUOMENĖS NARIŲ SUSIRINKIMAS

Pranešame, kad „Naujosios šiaurinės Pilaitės“ bendruomenė, kodas 300127367, buveinė registruota adresu Varnės g. 55, Vilnius (toliau – Bendruomenė), valdybos iniciatyva ir sprendimu, 2014 m. gegužės 5 d. (pirmadienį) 19.00 val. šaukia visuotinį bendruomenės narių susirinkimą. Susirinkimas vyks adresu Varnės g. 74, Vilnius.
Susirinkimo darbotvarkė:

Dėkojame

„Naujosios šiaurinės Pilaitės“ bendruomenė nuoširdžiai dėkoja Vilniaus miesto savivaldybei už pastatytą vaikų žaidimų aikštelę ir nutiestą pėsčiųjų - dviračių taką šiaurinės Pilaitės parko teritorijoje.

Žaidimų aikštelėje kasdien renkasi gausus vaikučių būrys. Džiaugiamės, kad nuo šiol turime nuostabią vietą vaikams susiburti ir žaisti.

Takas yra pagrindinis susisiekimo dviračiais ir pėsčiomis kelias su Pilaite, kuriuo intensyviai naudojasi šiaurinės Pilaitės gyventojai ir svečiai.

JONINĖS

Keletas akimirkų iš Rasų šventės mūsų bendruomenėje

Daineles dainuojam, sparneliais plasnojam...

Mūsų laužas

2013 m. kovo 26 d. 19.00 val. vyks visuotinis bendruomenės narių susirinkimas

2013 m. kovo 26 d. 19.00 val. vyks visuotinis bendruomenės narių susirinkimas. Susirinkimas vyks pas Liudmilą Savicką adresu Varnės g. 74, Vilnius.

Susirinkimo darbotvarkė:

1. „Naujosios šiaurinės Pilaitės“ bendruomenės 2012 metų finansinių metų asociacijos veiklos ataskaitos tvirtinimas.
2. „Naujosios šiaurinės Pilaitės“ bendruomenės 2012 m. spalio 4 d. vykusio visuotinio bendruomenės narių susirinkimo protokolo tvirtinimas.