Dėkojame

„Naujosios šiaurinės Pilaitės“ bendruomenė nuoširdžiai dėkoja Vilniaus miesto savivaldybei už pastatytą vaikų žaidimų aikštelę ir nutiestą pėsčiųjų - dviračių taką šiaurinės Pilaitės parko teritorijoje.

Žaidimų aikštelėje kasdien renkasi gausus vaikučių būrys. Džiaugiamės, kad nuo šiol turime nuostabią vietą vaikams susiburti ir žaisti.

Takas yra pagrindinis susisiekimo dviračiais ir pėsčiomis kelias su Pilaite, kuriuo intensyviai naudojasi šiaurinės Pilaitės gyventojai ir svečiai.

JONINĖS

Keletas akimirkų iš Rasų šventės mūsų bendruomenėje

Daineles dainuojam, sparneliais plasnojam...

Mūsų laužas

2013 m. kovo 26 d. 19.00 val. vyks visuotinis bendruomenės narių susirinkimas

2013 m. kovo 26 d. 19.00 val. vyks visuotinis bendruomenės narių susirinkimas. Susirinkimas vyks pas Liudmilą Savicką adresu Varnės g. 74, Vilnius.

Susirinkimo darbotvarkė:

1. „Naujosios šiaurinės Pilaitės“ bendruomenės 2012 metų finansinių metų asociacijos veiklos ataskaitos tvirtinimas.
2. „Naujosios šiaurinės Pilaitės“ bendruomenės 2012 m. spalio 4 d. vykusio visuotinio bendruomenės narių susirinkimo protokolo tvirtinimas.

2012 m. gruodžio 4 d. vyks visuotinis bendruomenės narių susirinkimas

2012 m. gruodžio 4 d., 19:00 pas Liudmilą Savicką (Varnės g. 74, Vilnius) vyks bendruomenės susirinkimas. Kadangi lapkričio 15 d. susirinkime nepavyko surinkti kvorumo, svarstysime tuos pačius darbotvarkės klausimus:
1. „Naujosios šiaurinės Pilaitės“bendruomenės veiklos krypčių pristatymas ir tvirtinimas.
2. Nario mokesčio suspendavimas;
3. Revizoriaus rinkimai/tvirtinimas;
4. Valdybos veiklos auditas už laikotarpįnuo 2010 m. birželio 26 d. iki 2012 m. spalio 4 d..
5. Darbo grupės kelio tiesimo klausimams sudarymas/tvirtinimas;